CRG Kortrijk / Brugge


CRG Fertiliteitskliniek - Brugge & Kortrijk CRG Fertiliteitskliniek - Brugge & Kortrijk CRG Fertiliteitskliniek - Brugge & Kortrijk

Erkenning


Vlaamse reproductieve weefselbank

Het CRG Brugge – Kortrijk is het enige erkend B-centrum van West-Vlaanderen. Dit betekent dat het beschikt over een modern labo en alle stappen in je behandeling zelf kan uitvoeren. Na de geboorte van de eerste IVF-baby in 1991 groeide ons centrum uit tot een kwalitatief hoogstaand fertiliteitcentrum met een intense samenwerking met het AZ Sint-Lucas te Brugge (associatiepartner in het B-centrum) en het AZ Groeninge te Kortrijk (partner als A-centrum).

Een A-centrum voert behandelingen uit tot en met de pick-up. De eicellen worden naar het labo van het B-centrum getransporteerd, waar alle labo-ingrepen plaatsvinden. De terugplaatsing zelf gebeurt ook in het B-centrum. Nadien word je opnieuw opgevolgd door het A-centrum.

Het laboratorium van het Centrum Reproductieve Geneeskunde, CRG-Brugge, behaalde in 2010 als eerste Vlaamse reproductieve weefselbank een maximale definitieve erkenning na inspectie door het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG). Deze inspectie controleert de correcte toepassing van de wetgeving voor weefselbanken. Dit betekent dat er gewerkt moet worden volgens uiterst strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen voor elke stap in het bewerkingsproces van menselijke weefsels. Ook aan het personeel, labo-uitrusting en infrastructuur van de fertiliteitskliniek worden hoge eisen gesteld.