CRG Kortrijk / Brugge


CRG Fertiliteitskliniek - Brugge & Kortrijk CRG Fertiliteitskliniek - Brugge & Kortrijk CRG Fertiliteitskliniek - Brugge & Kortrijk

Innovatieve laboratoriumtechnieken


In ons labo worden steeds innovatieve technieken ingevoerd die een verbetering op vlak van veiligheid, kwaliteit en patiëntenzorg realiseren.

Vitrificatie

Recent werden op het CRG vitrificatieprotocollen ontwikkeld en geïntroduceerd. Vitrificatie is een gevalideerde techniek om eicellen en embryo’s in te vriezen. Voor het invriezen van embryo’s die overblijven na embryo terugplaatsing bij een IVF/ICSI behandeling, werden vroeger uitsluitend ’slow-cooling’ methoden gebruikt. Recente ontwikkelingen hebben aangetond dat vitrificatie een significante reductie van cryoschade tov slow freezing laat zien en dat vitrificatie de integriteit en vitaliteit van eicellen en embryo’s betrouwbaar preserveert. Op het CRG worden tevens gesloten systemen gebruikt (Rapid i) om een veilige manier van preservatie te garanderen.

 

Assisted Hatching

’Hatching’ is een natuurlijk proces waarbij het embryo ’uit de schil kruipt’, waarna het kan innestelen in de baarmoeder. Bij sommige vrouwen lijkt dit niet goed te werken. Bij Assisted hatching helpt men het embryo door met een speciale laser een gaatje in de schil te maken of de schil te verdunnen. Op het CRG is deze techniek mogelijk bij een goed geselecteerde groep patiënten.

 

Artificiële Oocyt Activatie

Na de eicelpunctie moet een rijpe eicel zijn deling hernemen om bevrucht te kunnen worden en verder te ontwikkelen tot een embryo. Dit delingsproces verloopt spontaan door een opeenvolging van gebeurtenissen, met name de eicelactivatie. Een reserve aan calciumionen (Ca2+) in de eicel regelt meerdere celfuncties, onder andere deze eicelactivatie, alsook de verdere ontwikkeling van het embryo na bevruchting. Maar de interne calciumvoorraad in de eicel is beperkt en soms is calcium van buitenaf nodig om dit tekort te compenseren. Dit noemt men Artificiële (=kunstmatige) Oocyt (=eicel) Activatie (AOA).

AOA maakt gebruik van een product waardoor meer calciumionen in de eicel kunnen binnendringen. Die éénmalige calciumstroom kan volstaan voor de eicelactivatie noodzakelijk voor bevruchting en verdere embryo-ontwikkeling.

De geboorte- en ontwikkelingsgegevens van kinderen geboren na AOA zijn geruststellend. Maar de techniek is zeer jong en dus zijn er nog onvoldoende genetische gegevens beschikbaar waardoor AOA voorlopig enkel wordt toegepast bij specifieke indicaties. Deze indicaties zijn: geen bevruchting of een bevruchtingsgraad <30% na ICSI, de aanwezigheid van een ernstige mannelijke factor (zeer zwakke spermakwaliteit) of de aanwezigheid van ontwikkelingsstoornissen waardoor in een vorige ICSI-cyclus geen dag 5 embryo’s werden bekomen.

 

Artificiële zaadcel activatie

Artificiële of kunstmatige zaadcel activatie wordt toegepast bij ernstig verminderde spermakwaliteit. Zaadcellen die afkomstig zijn uit sperma na masturbatie of na een operatieve verwijdering van sperma uit de teelbal zelf worden via deze techniek bijkomend gestimuleerd. Hierdoor verhoogt de hoeveelheid goed beweeglijke zaadcellen en verkort de tijd die nodig is om leefbare zaadellen op te zoeken. Dit kan leiden tot een betere uitkomst van de behandeling.