CRG Kortrijk / Brugge


CRG Fertiliteitskliniek - Brugge & Kortrijk CRG Fertiliteitskliniek - Brugge & Kortrijk CRG Fertiliteitskliniek - Brugge & Kortrijk

Wat kost het mij?


Wat wordt terugbetaald?

De laboratoriumkostprijs van de in-vitrofertilisatie technieken en embryobewaring wordt gefinancieerd door de federale overheid met een forfaitair bedrag en valt dus niet ten laste van de patiënt aangesloten bij een Belgische mutualiteit, indien voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden zijnde:

1. Leeftijd van de vrouw tot max 43 jaar (dwz inseminatie (van eicellen) vóór de 43e verjaardag)
2. Maximum 6 cycli per vrouw

De laboratoriumprijs valt volledig ten laste van de patiënt niet aangesloten bij een Belgische mutualiteit of indien niet voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden.

Vanaf het moment dat in-vitroïnseminatie werd uitgevoerd, zal deze cyclusdeelname wettelijk worden geregistreerd, ook als er geen bevruchting kan worden vastgesteld. Wanneer geen in-vitroïnseminatie kan gebeuren, wordt een onkostenvergoeding aangerekend als de patiënt niet aangesloten is bij een Belgische mutualiteit of niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.

Voor patiënten die onder het systeem van de Belgische mutualiteit vallen en voldoen aan de wettelijke voorwaarden, worden de kosten van een fertiliteitbehandeling dus grotendeels terugbetaald. Na goedkeuring van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds worden zowel de stimulatiemedicatie als laboratoriumkosten terugbetaald. De medicatie moet verstrekt worden door de ziekenhuisapotheek van het AZ Sint-Jan. De patient heeft recht op zes cycli, tot de leeftijd van 43 jaar (of tot de 43ste verjaardag). Eens voorbij deze leeftijd is de terugbetaling niet meer van toepassing.

Voor meer informatie ivm een financiële tussenkomst, kunt u terecht bij uw ziekenfonds.


Wat valt altijd ten laste van de patiënt ?

De repetitieve echografieën en bloedonderzoeken worden grotendeels terugbetaald. Het remgeld valt ten laste van de patiënt. Voor de pick-up wordt het forfait chirurgisch dagziekenhuis aangerekend, wat grotendeels ten laste van het ziekenfonds valt. Ook de embryotransfer is grotendeels ten laste van het ziekenfonds.


Aanvraag tot terugbetaling

Bij iedere behandeling wordt u  administratief verder geholpen. Bij het intake gesprek ontvangt u een formulier A1 met "aanvraag tot terugbetaling". Die brief moet u aan uw mutualiteit bezorgen. Op basis hiervan wordt u een A2 formulier of goedkeuringsformulier opgestuurd. Vooraleer u aan de behandeling begint, hebt u dit toestemmingsformulier nodig. U brengt dit formulier tevens mee op de dag van de pick-up.